Aktivitetspuljen

Som medlem af Kulturelt Samråd Skive kan du søge midler i Aktivitetspuljen til små og store aktiviteter, projekter, opstartsinitiativer m.m.

Læs mere og søg i Aktivitetspuljen via Skive Kommunes Puljecenter >>


Spil Dansk Ugens Kvikpulje

Kulturelt Samråd Skive har afsat i alt 20.000 kr. til at styrke lokale musikarrangementer under Spil Dans Ugen i uge 44.

Puljen har særligt fokus på:

  • at få musikalske oplevelser ud i hele kommunen. 
  • at de medvirkende artister er lokale fra Skiveegnen.

Hvordan søger man?

  • Puljen kan søges af medlemmer af Kulturelt Samråd
  • Der kan søges om max 5.000 kr. – det er dog ikke sikkert at hele det ansøgte beløb godkendes.
  • Ansøgningen sendes direkte til Kulturelt Samråd på kontakt@kulturskive.dk og behandles efter først-til-mølle princippet!