Aktivitetspuljen

Som medlem af Kulturelt Samråd Skive kan du søge midler i Aktivitetspuljen til små og store aktiviteter, projekter, opstartsinitiativer m.m.

Læs mere og søg i Aktivitetspuljen via Skive Kommunes Puljecenter >>


Børnekulturnattens kvikpulje

Kulturelt Samråd Skive har afsat i alt 20.000 kr. til at styrke kulturelle arrangementer /aktiviteter under Børnekulturnatten d. 4. oktober 2019.

Puljen støtter arrangementer og aktiviteter under Børnekulturnatten. Er der mange ansøgninger, så prioriteres arrangementer/aktiviteter, der vurderes at have en stor gennemslagskraft og stærk formidling.

  • Puljen kan søges af medlemmer af Kulturelt Samråd
  • Der kan søges om max 5.000 kr. – det er dog ikke sikkert at hele det ansøgte beløb godkendes.
  • Ansøgningen sendes direkte til Kulturelt Samråd på kontakt@kulturskive.dk senest mandag d. 8 juli kl. 10.00 – I kan forvente svar indenfor en uge.

Spil Dansk Ugens Kvikpulje

Kulturelt Samråd Skive har afsat i alt 20.000 kr. til at styrke lokale musikarrangementer under Spil Dans Ugen i uge 40.

Puljen har særligt fokus på:

  • at få musikalske oplevelser ud i hele kommunen. 
  • at de medvirkende artister er lokale fra Skiveegnen.

Hvordan søger man?

  • Puljen kan søges af medlemmer af Kulturelt Samråd
  • Der kan søges om max 5.000 kr. – det er dog ikke sikkert at hele det ansøgte beløb godkendes.
  • Ansøgningen sendes direkte til Kulturelt Samråd på kontakt@kulturskive.dk senest onsdag d. 14. august kl. 10.00