Kulturlivets talerør på Skiveegnen

Kulturelt Samråd blev skabt i juni 2016 som et led i Skive Kommunes kulturpolitik.

Som en paraplyforening for kulturaktører arbejder Kulturelt Samråd Skive at fremme kulturlivet på Skiveegnen – blandt andet ved at danne netværk mellem medlemmerne, søsætte aktiviteter, samt fungere som dialog- og høringspartner for Kultur og Fritidsudvalget.

Kulturelt Samråd huser en bred skare af foreninger, organisationer, sammenslutninger og institutioner, som arrangerer eller formidler offentlige kulturelle aktiviteter i Skive Kommune – eller som er udøvende indenfor kulturområdet.