Er du medlem af Kulturelt Samråd, kan du gratis få sparring, rådgivning og/eller assistance til eksempelvis:

  • Pressemeddelelser og tekster
  • Layout og tryk af annoncer, plakater, programmer, foldere m.v.
  • Planlægning af synliggørelse af dit arrangement, projekt m.v.
  • Sociale medier og digital annoncering
  • At lave en hjemmeside
  • Fondsansøgninger

Kontakt Kulturelt Samråds Sekretariat på tlf.: 9915 6031 eller e-mail: kultur@skivekommune.dk