Hvad er Støttepuljen?

Kulturelt Samråd Skives støttepulje giver medlemmerne mulighed for at søge økonomisk støtte til markedsføring, rådgivning og/eller konsulentbistand i forbindelse med kulturelle arrangementer, aktiviteter, projekter og opstartsinitiativer.

Puljen beløber sig til 50.000 kr.

Arrangementet/aktiviteten/projektet/initiativet skal afholdes indenfor 1 år fra ansøgningsdatoen, medmindre andet aftales.

 

Hvor stort et beløb kan jeg søge?

Et engangsbeløb på maks. 5.000 kroner.

 

Hvem kan søge?

Alle medlemmer af Kulturelt Samråd Skive.

 

Hvordan søger jeg?

Du kan ansøge online ved at udfylde ansøgningsskemaet herunder.

Du kan også præsentere din idé mundtligt på et bestyrelsesmøde, eller sende en skriftlig ansøgning til kultur@skivekommune.dk. I så fald skal din ansøgning indeholde:

 • Navn på ansøger (medlemsinstitutionen/foreningen)
 • Navn på arrangementet/projektet/initiativet
 • Den daglige kontaktpersons navn
 • Kontaktpersonens telefonnummer og mailadresse
 • En kort beskrivelse af idé, målgruppe, indhold, samt eventuelle samarbejdspartnere
 • En skitse for anvendelsen af puljemidlerne: hvornår, hvordan og hvor skal der markedsføres? Hvilken form for konsulent/rådgivningsbistand skal anvendes og til hvilke opgaver?
 • Budget med forventede indtægter og udgifter

Efter endt arrangement/initiativ skal der indsendes regnskab til Kulturelt Samråd Skive for anvendelsen af midlerne.

 

Hvornår bliver ansøgningen behandlet?

Ansøgninger behandles på Kulturelt Samråds bestyrelsesmøder fire gange årligt. Første gang den 1. november 2018.
For at blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, skal din ansøgning derfor være modtaget senest:

 • Mandag den 29. oktober 2018
 • Fredag den 1. februar 2019
 • Mandag den 29. april 2019
 • Fredag den 2. august 2019

Ansøgere modtager svar umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

 

Puljen støtter ikke:

 • Aktiviteter der allerede er gennemført på behandlingstidspunktet
 • Ansøgninger fra ikke-medlemmer af Kulturelt Samråd Skive

 

Har du spørgsmål eller behov for vejledning, kan Sekretariatet kontaktes via kultur@skivekommune.dk eller tlf.: 9915 6031.