Medlemmer

Skive Kammermusikforening

Skive Kammermusikforening

Aakjærselskabet

Aakjaerselskabet

Lihme forsamlingshus

Lihme Borgerforening

Lihme Borgerforening

Karin Ulrich

Karin Ulrich