Lokalkomitéen står for afholdelse af Valdemarsdag i Skive og uddeling af flag og faner til foreninger i Skive Kommune. 

Kontaktperson: Preben Sloht 

E-mail: preben.sloht@gmail.com 

Telefonnummer: 23952370