Dansk Rumænsk Kulturforenings formål er:

  • at fremme medlemmernes integration i det danske samfund,
  • at varetage medlemmernes interesser i forhold til kommunen,
  • at styrke medlemmernes indflydelse på den kulturelle udvikling i kommunen,
  • at være bindeled mellem foreninger, institutioner, firmaer, grupper, initiativtagere og andre, der planlægger og gennemfører kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter i kommunen. 

 

Kontaktperson: Valentin Vorobat 

E-mail: drkfs21@gmail.com 

Tlf.: 50122062