Det røde Klubhus

Det Røde Klubhus fungerer som et kulturhus, hvor der afholdes arrangementer såsom foredrag, fortælle-aftener, mindre musik-og sang aftener og lign. Samtidig fungerer huset som samlingssted for mindre grupper med særlige behov. Det Røde klubhus drives som en forening og tager form af et moderne klubhus i en historisk ramme.

En gruppe interesserede skibonitter stiftede den 14. juni 2009 Foreningen ”Det Røde Klubhus”. Det Røde Klubhus blev oprindeligt opført 1908 på det daværende ”stadion” i Grønnegade, som i virkeligheden var både dyrskue-, markeds-, fest- og sportsplads i ét. Bygherren var Skive Idrætsklub – SIK. Efter en omfattende restaurering står provinsens formentlig ældste klubhus klar til brug.

Huset, der står ved Dyrskuepladsen på hjørnet af Engvej og Havnevej i Skive, tjener som mødelokale for lokale foreninger, institutioner, udstillinger, private og grupper m.fl. Klubhuset er i dag indvendigt udstyret med moderne faciliteter, så det kan anvendes til foreningsaktiviteter.

 

Kontaktperson: Poul Larsen

Telefon: 97527804, mobile 22667804

Mail: info@drk-skive.dk