Dokumentargruppen er en forening, der har til formål at producere og distribuere dokumentarfilm fra Skiveegnen med et historisk og lokalt perspektiv. Filmene produceres af lokale kræfter.

Senest har Dokumentargruppen arbejdet på en dokumentarfilm om Skive Slagteri. En historie om en arbejdsplads gennem 100 år, som tager afsæt i  interviews med nulevende ansatte fra slagteriet, gennemgang af arkivmateriale, samt samtaler med byarkivar Niels Mortensen.

Kontakt: Formand Kai Toft
E-mail: kt@twilightstudie.dk