Foreningen Fursundegnen arbejder for:

– at styrke fællesskabet blandt alle beboere på Fursundegnen

– at fremme og fremhæve de forskellige områders specielle tilbud og muligheder

– at drive en fælles hjemmeside som både informerer om aktiviteter, tilbud og aktuelle tiltag på Fursundegnen og skaber et overblik over erhvervs- og foreningslivet i hele området

– at være ”paraply” for foreninger og initiativer og skabe netværk i området

– at støtte initiativer af almen, kulturel og erhvervsmæssig karakter

– at støtte initiativer, som gør området værd at besøge og opholde sig i for borgere, turister og gæster

– at være en aktiv medspiller i debatten om landsbyernes fremtid og fremme viden om de muligheder, man får ved at bo udenfor større byer

– at opgradere forestillingerne om ”livet på landet” og dermed fremme tilflytning til landområderne

– at være med til at skabe netværk og samspil mellem større byer og de omliggende landsbyer til gensidig nytte og glæde

Kontaktperson: Formand Einar Trie

E-mail: info@fursundegnen.dk

Tlf: 20 20 00 33