GRASSLANDS arbejder med borgerinddragende kunst på landet og søger med kunsten som omdrejningspunkt at bidrage til et mere nuanceret og kvalificeret grundlag for debatten om udviklingen i landområderne.

GRASSLANDS har realiseret en række stedsspecifikke kunstværker i landsbyerne Åsted, Thorum, Selde og Junget i det nordøstlige Salling. GRASSLANDS arrangerede desuden to seminarer om kunstneriske metoder og erfaringer i forbindelse med kunstprojekter baseret i landdistrikter rundt omkring i Europa.

Kontaktperson: Lene Noer

E-mail: lene.noer@hotmail.com

Tlf.: 29 61 23 43