Historisk Samfund har eksisteret siden 1908, og har siden 1909 udgivet den lokalhistoriske årbog Skivebogen.

Foreningens historie er tæt knyttet til Jeppe Aakjær, der fra 1910-1925 fungerede som redaktør. Han var en overordentlig produktiv formand for redaktionen, og skrev indimellem selv mere end halvdelen af artiklerne i Aarbogen/Skivebogen.

Kontakt: Formand Henning Just

E-mail: hust@viborgfolkeblad.dk eller histsamfskive@gmail.com