Kreds Limfjord er en lokalafdeling af Landsforeningen autisme.

Foreningens formål er at bidrage til, at der skabes de bedst mulige vilkår for mennesker med autisme.  I Kreds Limfjord har vi et ønske om at medvirke til at udbrede kendskab til autisme og bidrage til at skabe forståelse for de vanskeligheder autisme medfører. 

Kredsforeningens hovedformål er at samarbejde med Landsforeningen om at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).   Bl.a. ved at repræsentere de interesser som børn, unge og voksne med ASF har overfor samfundet. Arbejde for oprettelse af og bibeholde eksisterende nødvendige tilbud til børn, unge og voksne med ASF. Arbejde for at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i individuelle behov.

 Vi holder med jævne mellemrum foredrag og andre arrangementer, som har til formål at vidensdele og skabe forståelse for autismeområdet. Derudover forsøger vi at bidrage til, at der bliver skabt netværk for f.eks. søskende, pårørende, mennesker med autisme mm. 

Kontaktperson: Katharina Stendys Hammer

E-mail: formand@kredslimfjord.dk

Telefonnummer: 22 94 49 79