Logo Pavillonens venner

Foreningen Pavillonens Venner har tilknytning til Pavillonen Knud Strand, Rødding.

Vennekredsen har til formål at arrangere kulturelle arrangementer med tilknytning til Pavillonen Knud Strand. Arrangementerne bliver åbne for alle.

Navn på kontaktperson: Ulla Kjærulff, Godthåbsvej 14A  7800 Skive

E-mail: ukjaerulff@hotmail.com

Telefonnummer: 20866085