Selddeco

Seldeco er en forening for kunst, håndværk og kultur på Skivegnen. Foreningens lokaler er beliggende i Selde og her har Skiveegnens kunstnere, kunsthåndværkere, musikere og andre kulturelle aktører mulighed for at udstille og fremvise/fremføre egne produkter, musik mv. Foreningen er et lille kraftcenter, der arrangerer udstillinger, event, forfatterdage, koncerter.

Navn på kontaktperson

Karen Birgitte Jensen

E-mail: KarenJensen@mail.tele.dk

Telefonnummer: 29673820