Foreningen arrangerer årligt en række arrangementer for medlemmerne – bl.a. foredrag og besøg på museer.

Aktiviteterne har til formål at støtte Skive Museum i sit kulturhistoriske arbejdsområde, og at øge interessen for Skiveegnens lokalhistorie fra oldtid og nutid.

Kontakt:
Formand Erik Krogh Kristensen
Tlf.: 9757 1791
E-mail: ekk380@gmail.com