skrivemaskine og skrivegrej

Skiveegnens forfattere og forfatterspirer har samlet sig i et fagligt netværk, der mødes 3-4 gange årligt til netværksmøder, samt hver 14- dag til skrive-komsammen!

Målet med netværket er at hente inspiration, erfaringsudveksle, vidensdele og sparre med andre forfattere og skribenter på Skiveegnen. Netværket er startet op under Kulturelt Samråd, men er selvkørende.

Kontaktperson: Vivi Wøldike

E-mail: vivid.w.green@gmail.com

Tlf: 31124203