Skiveegnens Vævekreds er en forening. Lige nu er de en gruppe på 18 vævere, men vil naturligvis gerne være flere.

De har til huse på Træmuseet i Oddense og er på vej med et lokale i Skive.

Foreningens formål er:

· At etablere et fællesskab af vævere til gensidig inspiration og erfaringsudveksling.

· At arbejde for at have adgang til lokaler, hvor der er plads til skaftevæve og andet tilbehør til vævning.

· At give mulighed for at afvikle undervisning for medlemmerne af foreningen.

· At åbne mulighed for at tilbyde kursus til nye vævere, så flere kan få kendskab dette gamle håndværk, dets kulturhistorie, samt at bevare traditioner og lære nyt.

· At tilbyde mulighed for andre aktiviteter så som foredrag, fælles udflugter eller fælles indkøb af materialer.

Kontaktperson for vævning i Skive: Anne Kristiansen. Tlf. 22 83 93 92

Kontaktperson for Vævestuen i Oddense: Else Godsk Vestergaard. Tlf. 60 18 98 72

Kontaktperson: Solvejg Sieg Sørensen, Dalgas Allé 3, 2.th. 7800 Skive 

E-mail: sieg.moerch@gmail.com

Telefonnummer: 23 31 59 71