Aktivitetspuljen

Som medlem af Kulturelt Samråd Skive kan du søge midler i Aktivitetspuljen til små og store aktiviteter, projekter, opstartsinitiativer m.m.

Læs mere og søg i Aktivitetspuljen via Skive Kommunes Puljecenter >>


Pulje til Skiveegnens Kulturuge

Der er tre deadlines, hvis I ønsker at søge midler til projekter under Skiveegnens Kulturuge.

  • 2. februar
  • 13. marts
  • 10. april (hvis der er flere penge i puljen)

Der er i alt afsat 150.000 kr. Det tilstræbes at støtte så mange projekter som muligt, så størrelsen på bevillingen vil bero på antal ansøgere. Det vurderes at beløbsstørrelsen vil være mellem 2.000 -10.000 kr.

Hent ansøgningsskema her og send til kontakt@kulturskive.dk


Kvikpuljen

Som medlem af Kulturelt Samråd Skive kan du søge midler til aktiviteter i kvikpuljen. Vi støtter kulturelle aktiviteter, der forbinder og skaber oplevelser og fællesskab.

Man kan søge max 10.000 kr. i kvikpuljen.

Ansøgningsfrist:

Der er løbende ansøgningsfrist. Behandlingstiden er max 14 dage. Der behandles ikke ansøgninger i skolernes ferie. Ansøgningsskema herunder udfyldes og sendes til kontakt@kulturskive.dk