Aktivitetspuljen

Som medlem af Kulturelt Samråd Skive kan du søge midler i Aktivitetspuljen til små og store aktiviteter, projekter, opstartsinitiativer m.m.

Læs mere og søg i Aktivitetspuljen via Skive Kommunes Puljecenter >>


Spil dansk Ugens Kvikpulje

Igen i år kan medlemmer af Kulturelt Samråd søge kvikpuljen til aktiviteter under Spil Dansk Ugen.

Der er særligt fokus på:

  •  at få arrangementer ud i hele kommunen. 
  • at de medvirkende artister er lokale fra Skive egnen.

Hvad kan der søges om?:

Der kan søges tilskud på max 5.000 kr., men det er ikke sikkert at hele det ansøgte beløb godkendes.

Hvordan søger man?:

• Ansøgning sendes til Kulturelt Samråd på kontakt@kulturskive.dk senest den 27. september. (Bemærk udvidet frist) Svar på ansøgninger senest 2. oktober.

Hent ansøgningsskema her


Formål:

Kulturelt Samråd, Skive har etableret kvikpuljen: ”Kultur der forbinder”, hvor medlemmer kan søge om støtte til kulturelle aktiviteter og initiativer, er tilpasset situationen i Danmark under COVID-19. Målet er at styrke forbindelsen mellem mennesker i en tid, hvor vi ikke må være fysisk tæt på hinanden.

Puljen ønsker at bidrage til:

  • at kommunens borgere får alternative muligheder for fællesskab og får et nytænkende kulturtilbud trods den nuværende situation, samt
  • at støtte vores lokale kulturaktører og kunstnere. 

Puljens retningslinjer:

  • Der kan søges om op til 5.000 kr. pr. arrangement.
  • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten/projektet, samt en beskrivelse af hvordan man vil sikre, overholdelse af de sundhedsfaglige retningslinjer, der er udstukket af regeringen.

Ansøgningsfrist

Hent ansøgningsskema her

Løbende ansøgningsfrist

Ansøgninger sendes til kontakt@kulturskive.dk og behandles i indkomne rækkefølge. Der er max. 14 dages svartid.