Aktivitetspuljen

Som medlem af Kulturelt Samråd Skive kan du søge midler i Aktivitetspuljen til små og store aktiviteter, projekter, opstartsinitiativer m.m.

Læs mere og søg i Aktivitetspuljen via Skive Kommunes Puljecenter >>


Kvikpulje til Skiveegnens KulturUge 2020

Ansøgningsfrist: 5. marts 2020 kl. 12.00

(herefter løbende behandling af ansøgninger efter først til mølle princippet)

Som medlem af Kulturelt Samråd Skive kan I søge midler i kvikpuljen ifm. Kulturugen.

I kan dels søge til:

A. Kulturelle aktiviteter i perioden 20.06.2020 – 27.06.2020 (se betingelser herunder)

B. Kulturmarked d. 20.06 (se betingelser herunder)

NB: Det er muligt at søge både til kulturmarked og aktiviteter under resten af ugen.

A. Søg om støtte til jeres kulturelle aktiviteter/projekter under Skiveegnens KulturUge

Som kulturaktør kan I søge:

  • til aktiviteter, der foregår i Skive Kommune i perioden fra den 20.06-27.06.2020
  • op til max 5.000 kr.

Der kan søges til alle typer af Kulturelle projekter/aktiviteter, men der lægges særlig vægt på ansøgninger, der har fokus på

  • at få aktiviteter rundt i hele Skive Kommune
  • at have min. 50% egenfinansiering eller medfinansiering.
  • at flere aktører samarbejder omkring aktiviteterne

Kulturelt Samråd har afsat 50.000 kr. der kan søges til arrangementer rundt i kommunen.

B. Søg om støtte til deltagelse i Kulturmarked den 20.06.2020.

Som medlem af Kulturelt Samråd kan I søge:

  • om støtte til at dække materialer og direkte omkostninger ifm. deltagelse i Kulturelt Samråds Kulturmarked den 20.06.2020
  • om op til 2500 kr.

I kan ikke søge om tilskud til honorar til kulturmarkedet, da aktiviteter må forventes at kunne udføres af frivillige.

Kulturelt Samråd har afsat 25 .000 kr., der kan søges til at dække omkostninger ifm. deltagelse i Kulturmarkedet.

Hvordan søger man Kvikpuljen:

I sender blot en mail direkte til Kontakt@kulturskive.dk – Husk at læse hvad der kan søges til inden og at skrive enten:

  • ”Vedr. Ansøgning om støtte til A: kulturelle aktiviteter ifm. Skiveegnens KulturUge” eller

”Vedr. Ansøgning om støtte til B: deltagelse i Kulturmarked ifm. Skiveegnens KulturUge”

Hvornår kan man forvente svar?

Ansøgningerne bliver behandlet på et møde den 11.03 og i kan forvente svar den 12.03. Ansøgninger der indkommer efter d. 5. marts behandles løbende efter først-til-mølle-princippet.