Aktivitetspuljen

Som medlem af Kulturelt Samråd Skive kan du søge midler i Aktivitetspuljen til små og store aktiviteter, projekter, opstartsinitiativer m.m.

Læs mere og søg i Aktivitetspuljen via Skive Kommunes Puljecenter >>


Paraplyer der falder fra himmelen

Kvikpuljen:

Kulturelt Samråd, Skive har etableret kvikpuljen, så vores medlemmer kan søge op til 5.000 kr. til mindre projekter og få svar indenfor 14. dage.

Der kan pt. søges om støtte til kulturelle aktiviteter og initiativer, der er tilpasset situationen i Danmark under COVID-19.

Målet er herigennem at styrke forbindelsen mellem mennesker i en tid, hvor vi ikke må være fysisk tæt på hinanden.

Puljen ønsker at bidrage til:

  • at kommunens borgere får alternative muligheder for fællesskab og får et nytænkende kulturtilbud trods den nuværende situation, samt
  • at støtte vores lokale kulturaktører og kunstnere. 

Puljens retningslinjer:

  • Der kan søges om op til 5.000 kr. pr. arrangement.
  • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten/projektet, samt en beskrivelse af hvordan man vil sikre, overholdelse af de sundhedsfaglige retningslinjer, der er udstukket af regeringen.

Ansøgningsfrist

Hent ansøgningsskema her

Løbende ansøgningsfrist

Ansøgninger sendes til kontakt@kulturskive.dk og behandles i indkomne rækkefølge. Der er max. 14 dages svartid.