Aktivitetspuljen

Som medlem af Kulturelt Samråd Skive kan du søge midler i Aktivitetspuljen til små og store aktiviteter, projekter, opstartsinitiativer m.m.

Læs mere og søg i Aktivitetspuljen via Skive Kommunes Puljecenter >>


Kvikpuljen

Som medlem af Kulturelt Samråd Skive kan du søge midler til aktiviteter i kvikpuljen. Vi støtter kulturelle aktiviteter, der forbinder og skaber oplevelser og fællesskab.

Man kan søge max 10.000 kr. i kvikpuljen.

Ansøgningsfrist:

Der er løbende ansøgningsfrist. Send ansøgningen inden søndag midnat, så er der svar senest kommende fredag. Der behandles ikke ansøgninger i juli måned. Ansøgningsskema herunder udfyldes og sendes til evmo@skivekommune.dk


Søg støtte til aktiviteter for Ukrainske børn, unge og voksne

Hvad kan foreninger søge støtte til?

Som foreninger kan I søge om 5.000 kr, 7.000 eller 10.000 kr. til aktiviteter til ukrainske flygtninge. Det kan fx være støtte til kontingent og deltagergebyr og støtte til materialer og tøj, så ukrainske flygtninge får god mulighed for at deltage i de mange eksisterende aktiviteter i foreningerne og blive en del af de lokale fællesskaber.

Det kan også være støtte til særlige arrangementer målrettet ukrainske børn, unge og/eller voksne, hvor man med hyggelige aktiviteter, fællesspisning eller andet gerne vil byde ukrainerne velkomne i foreningerne og i lokalmiljøet.

Ansøgningsfrister: Sidste ansøgningsfrist er 21. september. Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet indtil puljen er tom.

Læs mere og søg