Aktivitetspuljen

Som medlem af Kulturelt Samråd Skive kan du søge midler i Aktivitetspuljen til små og store aktiviteter, projekter, opstartsinitiativer m.m.

Læs mere og søg i Aktivitetspuljen via Skive Kommunes Puljecenter >>


Børnekulturnattens kvikpulje

Kulturelt Samråd Skive ønsker at bakke op om og styrke eksisterende kulturelle begivenheder i Skive Kommune.

Kvikpuljen kan søges til aktiviteter under Børnekulturnatten d. 23. oktober af medlemmer af Kulturelt Samråd, Skive,

Hvad kan der søges om?:

 • Der kan søges om max 5.000 kr. – det er ikke sikkert at hele det ansøgte beløb godkendes.

Hvordan søger man?:

 • Ansøgning sendes til Kulturelt Samråd på kontakt@kulturskive.dk senest Tirsdag d. 4 august kl. 10.00
 • I kan forvente svar inden mandag d. 10 august.


Spil dansk Ugens Kvikpulje

Igen i år kan medlemmer af Kulturelt Samråd søge kvikpuljen til aktiviteter under Spil Dansk Ugen.

Der er særligt fokus på:

 •  at få arrangementer ud i hele kommunen. 
 • at de medvirkende artister er lokale fra Skive egnen.

Hvad kan der søges om?:

Der kan søges tilskud på max 5.000 kr., men det er ikke sikkert at hele det ansøgte beløb godkendes.

Hvordan søger man?: •Ansøgning sendes til Kulturelt Samråd på kontakt@kulturskive.dk senest den 10. september. Svar på ansøgninger senest 16. september.

.


Formål:

Kulturelt Samråd, Skive har etableret kvikpuljen: ”Kultur der forbinder”
Målet er at styrke forbindelsen mellem mennesker i en tid, hvor vi ikke må være fysisk tæt på hinanden. Vi har nu brug for fællesskabet og sammenhængskraften i lokalsamfundene og på Skiveegnen mere end nogensinde før – og her kan kultur gøre en stor forskel.

Det er håbet, at puljen både kan bidrage til:

 • at kommunens borgere får alternative muligheder for fællesskab og får et nytænkende kulturtilbud trods den nuværende situation, samt
 • at støtte vores lokale kulturaktører og kunstnere. 

Hvad kan du søge om støtte til?

Medlemmer af Kulturelt Samråd, Skive kan søge om støtte til kulturelle aktiviteter og initiativer, er tilpasset situationen i Danmark under COVID-19, hvilket betyder, at de (til enhver tid angivne) sundhedsfaglige retningslinjer skal overholdes. 

Medlemmer af Kulturelt Samråd, Skive kan søge til:

 • Lokale kulturelle aktiviteter, hvor få mennesker er samlet
 • Alternative arrangementstyper, der udfordrer den gængse publikumsoplevelse med at stå tæt sammen.
 • Online kulturelle events eller tiltag, der bringer kulturen ud til mange borgere på Skiveegnen.
 • Kulturelle aktiviteter, hvor mange mennesker deltager samtidig, men hver for sig. (eks. simultant produktion af kunst, der sættes sammen)
 • “Kultur i natur” oplevelser

Der er fokus på at støtte lokale kulturaktører og kunstnere.

Puljens retningslinjer:

 • Der kan søges om op til 5.000 kr. pr. arrangement.
 • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten/projektet, samt en beskrivelse af hvordan man vil sikre, at man overholder de sundhedsfaglige retningslinjer, der er udstukket af regeringen.

Ansøgningsfrist

Hent ansøgningsskema her

Løbende ansøgningsfrist hele sommeren og frem til 10. august.

Ansøgninger sendes til kontakt@kulturskive.dk og behandles i indkomne rækkefølge. Der er max. 14 dages svartid. (NB: for hurtigere svartid kan du sende sms til Eva på 5330 4311 med besked om at du har sendt ansøgning)