Kulturlivets talerør på Skiveegnen

Kulturelt Samråd blev skabt i juni 2016 som et led i Skive Kommunes kulturpolitik.

Som en paraplyforening for kulturaktører arbejder Kulturelt Samråd Skive at fremme kulturlivet på Skiveegnen.  Det gør vi blandt andet ved at udbyde kurser, caféer og danne netværk mellem medlemmerne. Herudover fungere vi som dialog- og høringspartner for Kultur og Fritidsudvalget. Nogle gange om året søsættes større  events som fx Årets Kulturprisuddeling og Skiveegnens Kulturuge.

Kulturelt Samråd huser en bred skare af foreninger, organisationer, sammenslutninger og institutioner. Fælles for dem er, at de arrangerer eller formidler offentlige kulturelle aktiviteter i Skive Kommune – eller er udøvende indenfor kulturområdet.