Bestyrelsesmedlem

Valgt som repræsentant for Limfjorden Rundt