Kurser, workshops, netværk og aktiviteter i foråret 2023

Her på siden finder du programoversigt over Kulturelt Samråds aktiviteter for foråret 2023, hvor vi byder på en række kurser og workshops samt Skiveegnens Kulturuge.

Der vil løbende komme flere aktiviteter til.

Samrådets aktiviteter er gratis for alle medlemmer.


Infomøde og workshop om Skiveegnens Kulturuge

Skive Kommune og Kulturelt Samråd afholder infomøde og workshop for alle kulturaktører om Skiveegnens Kulturuge 2023.

På infomødet kan I høre mere om ideerne bag og planerne med Skiveegnens Kulturuge og finde ud af hvordan I som kulturaktør aktivt kan bidrage og deltage. Der vil bl.a. være info om hvilke puljer der kan søges, deadlines, program, synliggørelse og foreløbige arrangementer. Vi runder af med en lille workshop med Kulturelt Samråd, hvor I får mulighed for at netværke, finde samarbejdspartnere og udveksle ideer. 

Skiveegnens Kulturuge 2023 vil foregår d. 10. – 17. juni 2023.

Sted: Borgerlokalet på Det Gamle Rådhus

Tidspunkt: Onsdag d. 18. jan. 2023 kl. 16.30 – 19.00

Tilmelding: På mail til misk@skivekommune.dk senest d. 13. jan. 2023 kl. 10, da der vil være en sandwich til alle deltagere. 

Formålet med Skiveegnens Kulturuge
Formålet med kulturugen er at skabe oplevelser for Skiveegnen og dens gæster, at danne nye samarbejder mellem kulturaktører, samt at synliggøre kulturlivets mangfoldighed og særpræg.

Baggrund for Skiveegnens Kulturuge:
Idéen med en lokal kulturuge på Skiveegnen opstod på baggrund af succesen med Kulturfestivalen Genopdag i 2019, som var et projekt på tværs af 19 kommuner igangsat af Europæisk Kulturregion. Skive Kommune deltog aktivt i festivalen, og bød på et program med cirka 25 store og små kulturarrangementer i perioden. Kulturfestivalen gik så godt, at den dannede grobund for nye samarbejder mellem kulturaktører på egnen. Skiveegnens Kulturuge er et initiativ skabt af Skive Kommune og Kulturelt Samråd Skive.


 


Kursus: Den gode historie – lær at skrive en pressemeddelelse

Kom i lokalpressen med din historie og bliv trænet i at se de gode historier

Kurset er en blanding af oplæg og workshop. Vi kommer bl.a. ind på følgende: Hvordan tænker journalister? Nyhedskriterierne. Sådan finder du de gode historier. ligesom vi selv skal prøver at skrive en pressemeddelelse

Underviser: Jeanette Lund Houe, journalist og selvstændig rådgiver: www.jeanettelund.dk

Læs meget mere her:

Tidspunkt: 15. marts 2023. Datoen meldes ud senere. kl. 15.30 – 20 inkl. en halv times sandwichpause

Tilmeldingsfrist: 15. feb. 2023 

Tilmelding: På mail til kontakt@kulturskive.dk

Sted: Multirummet på Skive Bibliotek, Østergade 25, 7800 Skive

Arrangør: Kulturelt Samråd


Repræsentantskabsmøde 2023

I inviteres hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd, tirsdag den 25. april 2023 kl. 19-21 i Skive Theater.

Dagsorden:

 • Velkommen ved Betina Kæseler, formand for Kulturelt Samråd
 • Fællesang
 • Oplæg: Fra vision til spændende fund ved Janne Fruergaard Keyes, Ørslev Kloster 
 • Status fra Kultur- og Fritidsudvalget v. Morten Enggaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Eventuelle udvalgsberetninger
 • Indkomne forslag
 • Godkendelse af regnskab og budget
 • Godkendelse af handlingsplan
 • Valg til bestyrelsen samt valg af minimum 2 suppleanter
 • Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest den 28. marts 2023 via kontakt@kulturskive.dk. Her skal du også tilmelde dig.

Bestyrelsen er vært ved kaffe/the.

Vi glæder os til at se jer

Bestyrelsen

OBS: Alle er velkomne, men foreningens/institutionens kontaktperson har de to stemmer. Hvis der kommer en stedfortræder, skal I give besked til Samrådet forud for mødet. Enkeltpersoner har kun en stemme.