Kursus: Få styr på foreningens økonomi (grundkursus for kasserer)

Tid: 4. november kl. 16.30 – 21.00

Sted: Skive Bibliotek

Målgruppe: Det er gratis at deltage, hvis du er medlem af Kulturelt Samråd, Skive.


Der er mange ting du skal holde styr på, når du som kasserer får overdraget nøglen til foreningens pengekasse. Formålet med dette grundkursus er at gøre dig klogere på dine opgaver og dit ansvar, hvis du som kasserer (eller frivillig i en kasserer-funktion) har fået ansvar for økonomien i en mindre forening eller frivillig kulturel organisation.

På kurset får du en solid introduktion til basale og formelle spilleregler i økonomistyring – lige fra bogføring til årsopgørelse og indberetning af fx. skat og moms til offentlige myndigheder. Du lærer også at opstille et mindre foreningsregnskab og får indblik i at udarbejde budgetter og årsregnskab.

Du behøver ikke have erfaring med økonomi- eller foreningsregnskab, men det er vigtigt, at du har lyst til at lære eller få genopfrisket, hvordan du kan styre og arbejde med foreningens økonomi og regnskab.

Vi arbejder med emner som:

  • Kassererens ansvar og regnskabsopgaver
  • Lovgrundlaget
  • Det dobbelte bogholderi, bogføringsopgaver og afstemning
  • Opstilling af et mindre foreningsregnskab
  • Budget og afrapporteringer til bestyrelsen
  • Årsregnskabet og samspillet med revisor

Kursus giver dig således ikke en indføring i eksisterende bogførings- og regnskabsprogrammer, men fokuserer på at give dig en forståelse for de bagvedliggende principper – fx det dobbelte bogholderi, der er en forudsætning for fx at kunne bruge et bogførings- eller regnskabsprogram.

Om underviseren:

Niels Jørgen Madsen er uddannet cand.oecon. i virksomhedsøkonomi. Han har arbejdet i såvel store som mindre danske og udenlandske virksomheder i ind-og udland. Herunder 15 år som direktør for kædekontoret i en frivillig farvehandlerkæde, hvor en del af jobbet bestod i vejledning af butiksindehaverne i økonomiske forhold.

Niels Jørgen Madsen driver i dag sin egen konsulent-og forlagsvirksomhed, Heart Planet.

Han har erfaring fra flere bestyrelser, herunder 8 år som bestyrelsesformand i brancheorganisationen ”Frivillige kæder I Danmark”, og har således praktisk erfaring med blandt andet budgettering, bogføring, regnskab og rapportering både som driftsansvarlig og som bestyrelsesmedlem.

Tilmelding

Kurset er gratis for medlemmer af Kulturelt Samråd i Skive. Tilmeld dig ved at sende en mail til kontakt@kulturskive.dk. Angiv navn og hvilken kulturel forening, institution eller sammenslutning du er medlem af.