Kursus: Sådan skaber du relationer med Facebook (aflyst)

Tid: 7. oktober kl. 16.30 – 21.00

Sted:  BizzArt, Borgergade 18, 7860 Spøttrup


Det går forrygende stærkt på skærmen. Kampen om opmærksomhed stiller høje krav til din kreativitet, når det kommer til produktion og deling af indhold online.

Men hvad rykker på Facebook og hvordan skaber du stærke relationer med Facebook?

På kurset kommer vi til at arbejde med strategi og taktik, der virker. Vi ser bl.a. nærmere på:

  • Hvem vil du tiltrække?
  • Hvordan skaber du mere synlighed og tiltrække flere potentielle følgere?
  • Hvordan skaber du værdifuld indhold og konvertere følgere til jublende fans?
  • Hvilke 3 typer opslag skaber interaktion, tillid og ”salg”?

Målgruppe: 

Kurset er gratis for medlemmer af Kulturelt Samråd. Det er målrettet kulturelle foreninger, kulturudøvere og kulturinstitutioner i Skive Kommune.

Om Underviseren:

“Anelise Dahlstrøm Severisen er stifter af Stepforward i Viborg.

Stepforward hjælper med at skabe synlighed, relationer og salg. Brændstoffet er en stærk strategisk tæft, brugbar ekspertviden og en glødende interesse for at forstå din forretning.
Affyrringsrampen er de sociale medier. 

AneLise er meget opmærksom på, at det du lærer hos hende, let og hurtigt skal kunne omsættes til praktiske værktøjer hos jer – Derfor er kurset også praksisnært med øvelser undervejs.

Tilmelding:

Kurset er gratis for medlemmer af Kulturelt Samråd i Skive. Tilmeld dig ved at sende en mail til kontakt@kulturskive.dk. Angiv navn og hvilken kulturel forening, institution eller sammenslutning du er medlem af.