Infomøde om Skiveegnens Kulturuge 2021

Tid: 10. februar 19.00 – 21.00

Tilmeldingsfrist: 9. Februar kl. 12.00 – Send en mail til kontakt@kulturskive.dk

Sted: online – Du får et link til mødet dagen før

Arrangør: Kulturelt Samråd og Kultur & Fritid i Skive Kommune


På infomødet kan I høre mere om ideerne bag og planerne med Skiveegnens Kulturuge og finde ud af hvordan I som kulturaktør aktivt kan bidrage og deltage. Der vil bl.a. være info om hvilke puljer der kan søges til aktiviteter.

Da vi ikke kan mødes fysisk, så holder vi i første omgang et online informationsmøde. Der vil i løbet af foråret også være et fysisk møde, når dette er muligt.

Skiveegnens Kulturuge vil løbe af stablen d. 12. – 19. juni 2021.

Formålet med Skiveegnens Kulturuge:

Formålet med kulturugen er at skabe oplevelser for Skiveegnen og dens gæster, at danne nye samarbejder mellem kulturaktører, samt at synliggøre kulturlivets mangfoldighed og særpræg.

Baggrund for Skiveegnens Kulturuge:

Idéen med en lokal kulturuge på Skiveegnen opstod på baggrund af succesen med Kulturfestivalen Genopdag i 2019, som var et projekt på tværs af 19 kommuner igangsat af Europæisk Kulturregion. Skive Kommune deltog aktivt i festivalen, og bød på et program med cirka 25 store og små kulturarrangementer i perioden. Kulturfestivalen gik så godt, at den dannede grobund for nye samarbejder mellem kulturaktører på egnen. Skiveegnens Kulturuge er et initiativ skabt af Skive Kommune og Kulturelt Samråd Skive.