• Alle
 • - Forening
 • - Galleri
 • - Kulturhus
 • - Organisation
 • - Sammenslutning
 • A
 • Å
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • Kunstner
 • L
 • M
 • N
 • Ø
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y

Seldeco

Seldeco er en forening for kunst, håndværk og kultur på Skivegnen. Foreningens lokaler er beliggende i Selde og her har Skiveegnens kunstnere, kunsthåndværkere, musikere og andre kulturelle aktører mulighed for at udstille og fremvise/fremføre egne produkter, musik mv. Foreningen er et lille kraftcenter, der arrangerer udstillinger, event, forfatterdage, koncerter.

Multikunstner Morten Køser

Morten Køser har en skulpturpark på vej mod Lundø. De sidste 30 år har han været stenhugger, men er lidt af en multikunstner, der både arbejder med sten, bronzeskulpturer og smykker. Han spiller musik og maler.

Thise Kultur og Forsamlingshus

Thise Kultur og Forsamlingshus er et mødested for den lokale befolkning i Salling, men også en indbydende og god mulighed for at holde en fest. Der afholdes også foredrag, teater, idræts- og kursusaktiviteter.

Lihme Borgerforening

I Lihme Borgerforening arbejdes der for at støtte udviklingen i området omkring Lihme, og foreningen medvirker til at styrke sammenholdet mellem beboerne og foreningslivet. Det gør de bl.a. ved at skabe kulturelle og fællesskabende aktiviteter for området.

Støtteforeningen for Middelalderborgen Østergaard

Støtteforeningen for Middelalderborgen Østergaard arbejder på at skabe interesse for og et bredere kendskab blandt herboende og turister til middelalderborgen. De afholder bl.a. rundvisninger, åbenhus/borg dage, udstillingerne, markedsdage mm.

Lybystrand

Lybystrand er en krostue og iscáfe, der ligger lige i vandkanten ved Lyby Strand. Stedet er i 2021 overtaget af Søren Børsting, der bland andet vil engagere sig i kulturelle tilbud i Limfjordens vandkant.

Søby-Højslev Arena

Søby-Højslev Arena er et lokalt samlingssted for motion, idræt og kultur med fokus på fællesskabet i området.  Her holder Skive Harmonikaklub øve og danseaftener, ældre mødes til fællessang og Borgerforeningen afholde bl.a. nogle sangaftener, samt koncerter af forskellig art.

Artimik

ArtiMik er en ung trommeduo fra Skive, der lever og ånder for musik! Det kan mærkes når de optræder, da deres musik er energisk, kraftfuld og med nogle fede beats. Faktisk er det svært ikke at blive grebet af deres funklende rytmer og gnistrende melodier.

Lem-Vejby Seniorer

Vores medlemskreds er alle på efterløn eller pension samt øvrige der støtter foreningens formål – som er at at samle medlemmerne om aktiviteter af social, oplysende og kulturel art.

Trolderuteforeningen

Foreningen er en støtteforening til den digitale kulturarvsformidling Trolderuterne.dk. Oplevelser for familier og børn i Skive Kommune og flere andre steder. Et børnekulturprojekt som formidlingsplatform med mange potentielle forgreninger ud i natur og miljø, kultur, turisme, idræt, sundhed, historie, mm..

Galleri 2132

Galleri 2132 er et lokalt funderet galleri, der driver virksomhed med formidling og salg og køb af dansk og international kunst via bogudgivelser, kulturarrangementer og galleridrift, såvel fysisk via udstillinger som elektronisk via sociale medier og hermed forbundet virksomhed.

Skiveegnens Grænseforening

Grænseforeningen for Skive og omegn har eksisteret i ca. 120 år. Den blev oprettet af sognepræst Lohmann ved Skive kirke og den havde mere end 400 medlemmer omkring 1920. I år fejrer vi 100 års genforeningsjubilæum med flere foredrag på Skive bibliotek. Selve jubilæet er udsat til den 24. april ved genforeningsstenen i Krabbesholms højskoles […]

Hal-A Skive streetsportcenter

Hal-A er Skives nye samlingssted for alle former for street sport. Centret rummer pt. 2000 m2 fyldt med ramper mm. til trialcykler, bmx, rulleskøjter og løbehjul.

DMF Nordvestjylland

DMF Nordvestjylland er en lokalafdeling af Dansk Musiker Forbund. De tilbyder forskellige kurser, og er fagligt netværk for udøvende musikere.

AOF Skive

AOF Skive er en af de mange lokale afdelinger under AOF (Arbejdernes Oplysnings Forbund ). AOF tilbyder bl.a. kurser indenfor kreativ fritid, motion og bevægelse og personlig udvikling. De har hvert år et et bredt udbud af korte kursusforløb, foredrag mv.

Støtteforeningen Bogens Dag

Støtteforeningen Bogens Dag er en helt ny forening, der ønsker at skabe en event i Skive, der hvert år sætter fokus på bogen.

Estvad-Rønbjerg Menighedsråd

I Estvad-Rønbjerg Menighedsråd arrangeres der mange forskellige typer af kulturelle aktiviteter. De har  bl.a. koncerter, sangaftener, fællesspisning og filmaftener.

Skiveegnens netværk for forfattere og forfatterspirer

Skiveegnens forfattere og forfatterspirer har samlet sig i et fagligt netværk, der mødes 3-4 gange årligt til netværksmøder, samt hver 14- dag til skrive-komsammen!

Skolekunstforeningen Midt-Vest

Skolekunstforeningen Midt-Vest har til formål at arbejde for  kunstorientering i skoler og undervisningsinstitutioner. Samt at øge interessen og fornemmelsen for vor tids kunst. Hvert år låner foreningen mellem 100 og 200 kunstværker af forskellige kunstnere, som villigt og med glæde stiller deres billeder til rådighed.

Skive Lufthavn

Skive Lufthavn ønsker at invitere lokalsamfundet indenfor og tilbyder møde- og udlejningsfaciliteter i fantastiske omgivelser. Den fine gamle Terminalbygning anvendes til private og offentlige arrangementer – samt kulturelle begivenheder i form af koncerter, foredrag og lign.

Vesterhavskunst

Vesterhavskunst er et keramik værksted i Allégade, der drives af Lis Tang. Ud over drivtømmer, inkluderer Vesterhavskunst keramik og kombinationer af drivtømmer og keramik.

Pavillonens Venner

Foreningen Pavillonens Venner har tilknytning til Pavillonen Knud Strand Rødding.

Skive Garden

Skive Garden har eksisteret siden 1964. I dag består garden af ca. 35 musikglade unge, som spiller sammen i en kombineret garde med både et messingorkester og tambourkorps.

Skiverundt.dk

På nyhedssitet Skiverundt.dk kan man se foto, video og læse nyheder om blandt andet kulturlivet i Skive og omegn. Bag sitet står en flok freelance fotografer og journalister.

Skive Y’s Mens Klub

Skive Y’s Mens Klub udfører et socialt, frivilligt arbejde til gavn og økonomisk støtte til  lokale kristne foreninger for børn og unge. Det støtter eksempelvis KFUM/K og FDF mv.

Damerne i Rødding

Sammenslutningen ”Damerne” i Rødding har gennem 10 år lavet 3 – 4 årlige arrangementer for kvinder. Det er alt fra teaterbesøg, litteraturaftener, foredrag og workshops.

Hald Borgerforening

Hald Borgerforening arbejder for at udvikle Hald og Nordfjends, samt  synliggøre alt det området har at byde på.  

Festivalscenens Venner

Foreningen hører til i Glyngøre og afholder bl.a. koncerter og en festival, hvor man kan høre masser af Irsk, Skotsk og Dansk folkemusik.

Foreningen Rødding – Æblets by i Salling

Foreningen arbejder for at gøre Rødding kendt som ”Æblets by i Salling”. De afholder bl.a. deres årlige æblefestival i Rødding i oktober.

DIMU – The Danish International Multicultural Union

DIMU vil skabe og afholde events, der giver borgere på Skiveegnen multikulturelle oplevelser. Foreningen ønsker bl.a. at formidle budskaber, som er forbyggende imod racisme og intolerance.

Det Kreative Hus

Det Kreative Hus vil arbejde for at skabe et kreativt værested, hvor borgere i Skive og omegn kan komme og udfolde sig indenfor kreative håndværk og kunstværk.

Salsa Skive

Salsa Skive udbyde undervisning i salsa og andre latinamerikanske danse. Herudover har de bl.a. gratis udendørs salsatek hver onsdag i løbet af sommeren.

Musikmejeriet

Musikmejeriet arbejder med at støtte det kulturelle vækstlag på Salling-egnen. Musikmejeriet står bag festivalen “Den Rådne Banan.”

Divertimento

Divertimento hører til på Skive Musikskole. Det er et lille kammerorkester, der spiller klassiske værker.

Glyngøre Sommerbio

Glyngøre Sommerbio er en forening, der hvert år arrangerer en sommerbio på Glyngøre Stadion. Her kan man mødes under åben himmel til en god film med venner og bekendte.

Skive Inner Wheel – et netværk for kvinder

Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.

KULT’en

KULT’en er en musikforeningen i Skive, der arbejder med at fremme musiklivet i byen.

Frk. Ø Dukketeater

Bag Frk. Ø Dukketeater står dukkeføreren og dukkemageren Anne Elisabeth Østergaard.

Elite Klaverskole DoReMia

Elite Klaverskole DoReMia i Spøttrup drives af musikeren og klaverlæreren Mia-Malena Rasmussen.

Skive Klyngen

Skive klyngen er en forening, der arbejder med at styrke egnen med projekter, der er attraktive for kulturlivet og for turister.

Støtteforeningen PULSEN

Støtteforeningen PULSEN holder til i multihuset PULSEN i Salling. Støtteforeningen laver kulturelle arrangementer; bl.a. foredrag, koncerter og forskellige kulturelle arrangementer for børn.

Ungdomsskolen Skive

Til hverdag er Ungdomsskolen-Skive fyldt med unge mellem 13 og 25 år, som følger ét af de fem undervisningstilbud, Ungdomsskolen varetager. Eftermiddage, aftener og i weekender strømmer de unge til fritidstilbud og klub. Ungdomsskolen–Skive  laver mange forskellige kulturelle aktiviteter, og er bl.a. en fast del af den årlige Børnekulturnat i Skive. Hvert andet år står […]

Dokumentargruppen

Dokumentargruppen er en forening, der har til formål at producere og distribuere dokumentarfilm fra Skiveegnen med et historisk og lokalt perspektiv. Filmene produceres af lokale kræfter. Senest har Dokumentargruppen arbejdet på en dokumentarfilm om Skive Slagteri. En historie om en arbejdsplads gennem 100 år, som tager afsæt i  interviews med nulevende ansatte fra slagteriet, gennemgang […]

Ny Spøttrup

Ny Spøttrup er en fredet studegård fra 1870, som engang hørte til Spøttrup Borg. I dag er gårdens tidligere læstald “æ Beeshus” ramme om flere kulturelle arrangementer – og gården fungerer også som et fortællings- og erindringssted, hvor gæster kan blive klogere på egnens historie og gårdens rolle i de store vestjyske studehandleres historie Adresse: Heden […]

Landsbyen Lihmes Støtteforening

Landsbyen Lihmes Støtteforening 2003 står bl.a. bag det succesfulde Lihme Bladet. Udgivelsen sætter et hyperlokalt fokus på Lihmes gode historier, og samler egnen.

Music Maestro

Music Maestro arrangerer bl.a. koncerter indenfor rytmisk og jazz.

DUBAL

DUBAL – Danske Ungdoms og Børne Artisters Landsforening – arbejder for at skabe spændende miljøer, hvor børn og unge kan udfolde sig kreativt og udvikle deres selvtillid og samarbejdsevner.

Salling Cirkus Kids

Salling Cirkus Kids tilbyder børn og unge undervisning i forskellige cirkusdiscipliner – lige fra jonglering og trapez til akrobatik, et-hjulet cykel, diablo, showdance og meget mere.

Skulpturlandsby Selde

SiS Selde – Den Selvejende Institution Skulpturlandsby Selde er foreningen bag Skulpturlandsby Selde.

DIS-Skive

DIS-Skive er en slægtshistorisk forening for Skive og omegn – og arrangerer bl.a. undervisningstilbud, foredrag, medlemsaftener og hjælp til slægtsforskning.

Aakjærselskabet

Aakjærselskabet er et af Europas største litteraturselskaber med cirka 2500 medlemmer.

Ørslev Kloster

Bag Ørslev Klosters tykke mure kan alle med et arbejdsprojekt få ro til at fordybe sig: forfattere, journalister, kunstnere, studerende m.v.

Vestjyllands Fortællere – Skivekredsen

Vestjyllands Fortællere er en del af Vestjyske Fortællespor, som arbejder for at styrke og udvikle fortællingen i Vestjylland samt afholde den årlige fortællefestival på Nr. Vosborg.

Venligboerne

Kultur på Tværs og Venligboerne i Skive og omegn er en del af Dansk Flygtningehjælps frivillige netværk.

Galleri Temporary

Temporary i Skive er et udstillingssted, hvor du løbende kan opleve bl.a. glaskunst, skulptur, maleri, collage, grafik og smykker af forskellige lokale kunstnere.

Tarok Museet

Tarok museet i Skive er desværre lukket.

Tango MidtVest

Kulturforeningen Tango MidtVest dækker flere kommuner i det midt- og vestjyske, og arrangerer hvert år adskillige aktiviteter med tango som omdrejningspunkt: tangosalon, undervisning, koncerter, events m.v.

Søby-Højslev & Omegns Amatørteater

Mød en flok glade amatørskuespillere, som både byder på optrædener med bl.a. byfestrevy, udendørs spil, børneteaterstykker og lokale egnsforestillinger – og større opsætninger af klassiske forestillinger.

Spøttrupcirklen

Foreningen støtter og arbejder for et aktivt og levende kulturliv på Spøttrupegnen, bl.a. ved at skabe oplevelser og events for turister og egnens beboere.

Spøttrup Borgs Venner

Foreningens formål er bl.a. at udbrede kendskabet til Spøttrup Borg og middelalderen ved at lave aktiviteter, arrangementer og udstillinger.

Sport & Event Center Jebjerg

Sport & Event centret danner ramme om sports- og idrætsaktiviteter for alle aldre, samt tilbyder lokaler til fester for både private og virksomheder.

Soroptimist International Skive

SI Skive – også kaldet Skiveklubben – skaber netværk mellem kvinder på tværs af erhverv, race og nationalitet.

Skive Fjord Morgen

Skive Fjord Morgen er en del af Rotary – et lokalt og internationalt netværk for aktive erhvervsfolk og selvstændige, der ønsker at udvikle deres erhvervsmæssige kompetencer.

Skiveegnens Arkæologiforening

Arkæologiforeningen arbejder for at skabe interesse for oldtiden og bevarelsen af fortidsminder. Derfor arrangerer foreningen møderækker og udflugter, samt foredrag om arkæologiske udgravninger, nye forskningsresultater m.v.

Skive Trav

Nordvestjysk Væddeløbsforening står bag udvikling, drift og vedligeholdelse af Skive Travbane, og arbejder for at fremme travsporten.

Skive Theater

Skive Theater har i mere end 125 år været en vigtig del af Skiveegnens kulturliv, og byder på et bredt program for både børn, unge og voksne.

Skive Postorkester

Skive Postorkester er et alsidigt harmoniorkester med cirka 25 medlemmer i alderen 18-80 år.

Skive Opera Academy

Foreningen Skive Opera Academy arbejder for at fremme udbredelsen og kendskabet til operagenren lokalt og regionalt – samt at skabe et professionelt miljø omkring opera.

Skive og Omegns Teaterkreds

Teaterkredsen arrangerer et væld af forestillinger for børn og voksne året rundt – langt de fleste på Skive Theater, nogle i Kulturcenter Limfjord og enkelte på oplandsskoler.

Skive Musikskoles Kor

Koret huser omtrent 50 sangere med vidt forskellig baggrund, som alle har sangglæden tilfælles.

Skive Musikskole

Skive Musikskole er en kommunal musikskole, som tilbyder undervisning til alle borgere i Skive Kommune – uanset alder fra tre måneder og opefter.

Skive Kunstforening

Skive Kunstforening består af en gruppe borgere i Skive og omegn med interesse for kunst og kunstformidling. Foreningen søsætter forskellige aktiviteter til glæde og inspiration for alle med interesse for kunst.

Skive Kulturhistoriske Museumsforening

Foreningen arrangerer årligt en række arrangementer for medlemmerne – bl.a. foredrag og besøg på museer.

Skive Kammermusikforening

Kammermusikforeningen arrangerer og afholder koncerter med professionelle musikere fra ind- og udland. Fokus er på klassisk musik fra mange tidsaldre og komponister.

Skive Jazzklub

Jazzklubben byder på musikalske oplevelser i høj kvalitet, og lancerer årligt et alsidigt og varieret program.

Skive Festival

Hvert år i starten af juni tiltrækker Skive Festival tusindvis af gæster fra hele landet til Strandtangen i Skive.

Skive Big Band

Skive Big Band er et 17-mands orkester bestående af både af professionelle musikere og amatører.

Skive Bibliotek

Skive Bibliotek er én af de tre kommunale kulturinstitutioner, og er en gratis service for borgere og gæster.

SET

SET – Skiveegnens Erhvervs- & Turistcenter – er en medlemsorganisation, som varetager erhvervslivets interesser i Skive Kommune. Bl.a. ved at rådgive og vejlede lokale virksomheder inden for erhvervsliv, turisme og bosætning.

Salling Spillemænd

Orkestret er grundlagt i 1934, og beskæftiger sig med symfonisk musik.

Sallingkoret

Sallingkoret er et voksenkor med base i Oddense, og består af cirka 40 sangere.

RAKLA

Rakla er en lille butik på Fur, som bl.a. forhandler kunsthåndværk, italienske vine, eksklusivt garn fra hele verden, samt strikdesign.

PULSEN

Den selvejende Institution Pulsen står bag opførslen og driften af multihuset Pulsen i Balling.

Museum Salling

Museum Salling dækker over besøgsstederne Spøttrup Borg, Fur Museum, Glyngøre Kulturstation og Skive Museum.

Made In Great Britain Association

MIGB – Made In Great Britain Association står bag træffet ‘Britisk Motor Show’

Kunstfagrådet

Kunstfagrådet har gennem årene stået bag forskellige aktiviteter på Skiveegnen: bl.a. konceptet Kulturrally, hvor deltagerne kører med på en rute rundt til ret ukendte kunst- og kultursteder, som fortjener opmærksomhed.

Kunst for Alle

Kunstudstillingen Kunst for Alle er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor en række håndplukkede kunstnere valfarter til Skive for at udstille side om side. Bag begivenheden står Albaniens Venner.

Kulturteamet

Kulturteamet holder til i Spøttrup Kulturhal, hvor de løbende arrangerer koncerter og andre kulturaktiviteter for alle interesserede.

Kulturperlen Salling

Kulturperlen støtter op om aktiviteter indenfor design, kunst og kunsthåndværk i Salling og omegn – bl.a. med undervisningsforløb med efterfølgende udstillinger.

Kulturnetværket Svanen

Kulturnetværket Svanen arbejder for at skabe kulturelle aktiviteter på og omkring Kulturhusbåden Svanen.

Kulturcenter Limfjord

Året rundt lægger Kulturcenter Limfjord scene til større arrangementer: store koncerter og shows med nationale og internationale musikere og performere, samt gæstespil af danske og udenlandske musicals, opera og operetter.

Krumtapperne

Krumtapperne er en forening med køreglade mennesker fra Skive- og Viborgegnen, som nyder ture i klassiske køretøjer: biler, lastbiler og mc’ere fra 1920’erne og op midt i 1980’erne.

Karolines Hus

Karolines Hus er skabt af billedkunstneren Ellen Bye Jensen, som et sted, hvor hun og kunstnere i hendes netværk kan udstille deres værker.

Jenle

Jenle er Jeppe Aakjærs berømte kunstnerhjem, hvor han tilbragte en stor del af sit liv – og frembragte adskillige af sine litterære værker.

Historisk Samfund for Skive og Omegn

Historisk Samfund har eksisteret siden 1908, og har siden 1909 udgivet den lokalhistoriske årbog Skivebogen.

Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum arbejder for at bringe Grundtvigs tanker om frihed, ånd og fællesskab i spil i en nutidig sammenhæng. Det sker bl.a. med debatter og foredrag.

Glyngøre Kulturstations Museumsforening

Museumsforeningens aktiviteter centrerer sig omkring Glyngøre Kulturstation, som hører under Museum Salling.

Glyngøre Borger & Erhvervsforening

Glyngøre Borger- og Erhvervsforening har masser af jern i ilden, og støtter offentlige og fælles aktiviteter i Glyngøre.

Furkunst.dk

Foreningen Furkunst.dk samler folk med interesse for kunst på og omkring øen Fur.

Fur Museums Støtteforening

Støtteforeningen er stiftet i 2007, og arrangerer løbende forskellige aktiviteter – blandt andet en årlig geologisk forårstur, grundlovstale ved Fur Museum, sommerfest i museumshaven og et kulturhistorisk efterårstræf.

Fur Bryghus

FUR Bryghus danner løbende ramme om forskellige koncerter, foredrag og andre events – og tiltrækker årligt omtrent 40.000 gæster.

Four Boxes

Krabbesholms udstillingsbygning Four Boxes står knivskarpt i beton og byder bl.a. på to udendørs gallerier og ét stort, lyst indendørs galleri, et intimt udstillingsrum – og et privat værksted for kunstnere ’in residence’.

Ørslev Kloster

Foreningen Ørslev Kloster står for at drive, restaurere og udvikle de historiske bygninger og omgivelser.

NORDEN Skive

Foreningen NORDEN blev skabt omkring slutningen af 1. verdenskrig – og NORDENS lokalafdeling i Skive har eksisteret siden 1944.

FOKUS Skive

Kunstnergruppen Fokus er en forening for kunstnere med tilknytning til Skiveegnen.

Flyndersøkoret

Her er et kor, som gerne udforsker musikkens mange afkroge og har et bredt repertoire.

Drivhuset

Drivhuset er et brugerdrevet ungdomshus for 16-25 årige, hvor der er plads til mange interesser og idéer.

Da Winti

Da Winti er et kulturhus i hjertet af Skulpturlandsby Selde, som bl.a. huser en stor kunstsamling med en række værker af Richard Winther, som arbejdede her fra 1987-92.

Cirkusfabrikken

Cirkusfabrikken har plads til både nybegyndere og øvede, når den sætter alle dele af cirkuslivet i spil: der trænes, sminkes og prøves kostumer – og om aftenen er der hygge om bålet, inden gæsterne går til ro i cirkusvognene.

Calluna Koret

Calluna Koret er et af Skiveegnens aktive sangkor