NYT FRA BESTYRELSEN

Billedkunstråd på vej
En enig bestyrelse har peget på Kaj Fjendbo fra Rødding som ét af de fem medlemmer i Skives nye Billedkunstråd. Rådet skal arbejde med kunst i det offentlige rum i Skive Kommune.
I valget af Kaj Fjendbo lagde bestyrelsen bl.a. vægt på Kajs mangeårige erfaring og engagement i kunstnermiljøet i Skive Kommune – både som udøvende kunstner og som aktivt medlem i flere bestyrelser, bl.a. Kulturelt Samråd Skive og Spøttrup Cirklen.

Nyt medlem: Ny Spøttrup
Ny Spøttrup er en fredet studegård fra 1870, som engang hørte til Spøttrup Borg. I dag er gårdens tidligere læstald “æ Beeshus” ramme om flere kulturelle arrangementer – og gården fungerer også som et fortællings- og erindringssted, hvor gæster kan blive klogere på egnens historie og gårdens rolle i de store vestjyske studehandleres historie …

Læs hele nyhedsbrevet med et klik her >>