Repræsentantskabsmøde 2020

Dato: Mandag den 24. august kl. 19-21

Hvor: Skive Theater

Pga. Corona-pandemien har bestyrelsen fundet det nødvendigt at udsætte repræsentantskabsmødet til den 24. august kl. 19.00 – 21.00.

Invitation:

Kære medlemmer,

I Indbydes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd Skive. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest d. 27. Juli

Bestyrelsen er vært ved kaffe/the.

Vel mødt!
Bestyrelsen.

OBS: Alle er velkomne, men foreningens/institutionens kontaktperson har de to stemmer. Hvis der kommer en stedfortræder, skal I give besked til Samrådet forud for mødet via kontakt@kulturskive.dk – Enkeltpersoner har kun en stemme.