Repræsentantskabsmøde 2021

Dato: Mandag den 26. april kl. 19-21 (UDSAT)

Hvor: Skive Theater

Kære medlemmer,

Da det ikke er muligt at afholde et repræsentantskabsmøde, hvor vores medlemmer har mulighed for fysisk fremmøde den 26. april 2021, så har vi valgt at udsætte mødet. 

Så snart vi ved hvornår vi igen kan være op til 100 personer samlet, melder vi ny dato ud.

______

I Indbydes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd Skive. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest 29. marts kl. 12.00

Bestyrelsen er vært ved kaffe/the.

Vel mødt!
Bestyrelsen.

OBS: Alle er velkomne, men foreningens/institutionens kontaktperson har de to stemmer. Hvis der kommer en stedfortræder, skal I give besked til Samrådet forud for mødet via kontakt@kulturskive.dk – Enkeltpersoner har kun en stemme.