Repræsentantskabsmøde 2021

Dato: Tirsdag den 22. juni kl. 19-21 (bemærk ny dato)

Hvor: Skive Theater

Kære medlemmer,

I Indbydes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd Skive. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest 25. maj kl. 12.00

Bestyrelsen er vært ved kaffe/the.

DAGSORDEN

19.00               Velkommen til ved Jeppe Tandal, Formand for Kulturelt Samråd Skive

19.05                Gråzoneprostitution som ny datingkultur – Når unge udveksler intime handlinger for gaver og penge. Inspirationsoplæg fra den lokale forfatter, Tenna Vagner der pt. er aktuel med bogen ”Bytte Bytte Luder”. Tenna var også en af de tre initiativtagere til Skiveegnens Forfatternetværk.

19.25                Den vedtægtsbestemte dagsorden påbegyndes

 1. Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning
 • V. formand Jeppe Tandal Nielsen
 • Udvalgsberetninger for “Skiveegnens Kulturuge” ved Betina Kæseler
 • Indkomne forslag
 • Forslag til vedtægtsændringer v. Kulturelt Samråds bestyrelse
 • Godkendelse af regnskab og budget
 • Regnskab 2020 fremlægges
 • Budget 2021/2022 fremlægges
 • Godkendelse af handlingsplan
 • Handlingsplan fremlægges
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
 • Valg af minimum 2 suppleanter (for 1 år)
 • Eventuelt

Vel mødt!
Bestyrelsen.

OBS: Alle er velkomne, men foreningens/institutionens kontaktperson har de to stemmer. Hvis der kommer en stedfortræder, skal I give besked til Samrådet forud for mødet via kontakt@kulturskive.dk – Enkeltpersoner har kun en stemme.