I inviteres hermed til ordinært repræsentantskabsmøde på mandag den 25. april 2022 kl. 19-21 i Skive Theater.

Dagsorden:

 • Velkommen til ved Betina Kæseler, formand for Kulturelt Samråd
 • Kulturen på Skiveegnen. Morten Enggard, ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget fortæller om tanker og ønsker for kulturlivet.
 • Sammen er vi mere! Inspirationsoplæg om nytænkning i fællesskab. V. Rune Breiner, initiativtager og tovholder på NÆST
 • Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Eventuelle udvalgsberetninger
 • Indkomne forslag
 • Godkendelse af regnskab og budget
 • Godkendelse af handlingsplan
 • Valg til bestyrelsen samt valg af minimum 2 suppleanter
 • Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest den 28. marts via kontakt@kulturskive.dk. Her kan du også tilmelde dig.

Bestyrelsen er vært ved kaffe/the.

Vi glæder os til at se jer

Bestyrelsen

OBS: Alle er velkomne, men foreningens/institutionens kontaktperson har de to stemmer. Hvis der kommer en stedfortræder, skal I give besked til Samrådet forud for mødet. Enkeltpersoner har kun en stemme.