Flere af skolerne på Skiveegnen råder over bl.a. formningslokaler, som kan lånes efter aftale.

Læs mere her: