Vælgermøde med fokus på egnens Kulturliv

Tid: 10.11 Kl. 19.30 – 22.00 (Åbent for alle)

Sted: Hotel Strandtangen

Tilmelding: tilmelding er ikke nødvendigt.

Arrangør: Kulturelt Samråd, Skive

Kik forbi Hotel Strandtangen den 10. november 2021 kl. 19.30, når Kulturels Samråd Skive afholder et vælgermøde med fokus på egnens kulturliv. Vi har inviteret de politiske partier og lister til at komme og få en en god, visionær og konstruktiv dialog med afsæt i deres tanker om kulturens rolle på egnen og publikums spørgsmål. Michael Ruby leder slagets gang…

I panelet sidder:

Peder Christian Kirkegaard, Venstre
Jan D. Andersen, Social Demokratiet
Jeppe Tandal Nielsen, SF
Ellen Bye Jensen, Radikale
Per Jeppesen, Skive Listen
Palle Christensen, Konservative
Erik Mortensen, Nye Borgerlige
Anders Krogh, Dansk Folkeparti
Helle Nørgaard Lundsby, Enhedslisten

OG … Det er ikke valgflæsk, men du kan bestille valg-and på restaurant Strandtangen inden politikerne går til biddet. Bestil og betal direkte på restaurant@strandtangen.dk – Fortæl dem gerne at du deltager i vælgermødet, så du får plads i god tid før det starter!

Program for aftenen:

Velkommen til – ved Kulturelt Samråd Skive

Præsentation af moderator og paneldeltagerne

INDLEDENDE RUNDE: VISIONER FOR KULTUREN  

Hvor står vi om 4 år?” Hver paneldeltager får 2 min. til – i korte træk – at fortælle om deres partis/listes kulturpolitik for de kommende 4 år i Skive Kommune.

TEMA # 1: TEMPERATUREN PÅ KULTUREN!

”Hvad gør vi godt, hvad kan vi gøre bedre og hvad har vi for lidt af på det kulturelle landkort på Skiveegnen?” – I denne runde tager vi temperaturen på egnens kulturliv som den ser ud i dag.

TEMA # 2. HVORDAN SKAL KULTUREN BINDE KOMMUNEN SAMMEN?

”Er kulturen med til at styrke sammenhængskraften på egnen og hvordan?

– I denne runde kikker vi på hvordan kulturpolitikken skal binde Skive Kommune sammen, og hvordan den skal tilgodese Skive by og de mindre lokalsamfund.

TEMA # 3:  SKAL KULTUR KUNNE BETALE SIG?

”Hvordan kan kulturen være en løftestang for andre områder såsom fremtidens by- og landdistriktsudvikling, bosætning, sundhed, læring, inklusion samt styrkelse af den generelle økonomi?” Denne runde handler om hvorvidt og hvordan panelet ser på kulturens potentiale som en investering, som noget der ”kan betale sig”.

TEMA # 4 – HVORDAN SIKRER VI EN STABIL FØDEKÆDE I KULTURLIVET?

Skal kulturtilbuddene for børn og unge styrkes – både med fokus på bredde og talentudvikling, og hvordan skabes der rum til at unge kan bidrage i et levende og inspirerende kulturmiljø? Hvordan kan kulturpolitikken både styrke de frivillige og de professionelle kulturudøvere? Og kan kultur være en opkvalificerende faktor?” Disse spørgsmål berøres i denne runde, hvor panelet får mulighed for at komme med deres bud på hvordan vi sikre en stabil fødekæde i kulturlivet.

SLUTRUNDEN – Afsluttende bemærkninger, hvor panelet får mulighed for at komme med deres vigtigste budskab på 90 sek.!

OPSAMLING og tak for i aften