Workshop: – Hvordan skaber vi gode rammer om frivillighedskulturen?

Tid: Mandag d. 2. marts 18.30 – 21.00

Sted: Skive Bibliotek, Multirummet på 1. sal

Målgruppe: Gratis for medlemmer af Kulturelt Samråd, Skive

Tilmeldingsfrist: 26. februar via mail kontakt@kulturskive.dk

På denne workshop kan du hente inspiration og dele viden og erfaringer om hvordan vi skaber rammerne om en god og sund frivillighedskultur. Vi berører temaer som mental sundhed, en god frivilligheds kultur, tips til rekruttering af nye frivillige og den gode velkomst.

Hvem henvender workshoppen sig til?

Workshoppen er målrettet alle, der har ansvaret for at skabe rammerne om en god frivillighedskultur (eks. bestyrelsesmedlemmer, frivillighedskoordinatorer/ledere), men også alle dem, der i det daglige er med til at udføre et arbejde, der medvirker til at skabe en god kultur i foreningen (eks. trænere, repræsentanter fra arbejdsgrupper og for frivillige ”hjælpegrupper”)  

Inspiration, refleksion og videndeling

Aftenen byder på to inspirationsindspark, som vi tager afsæt i, når vi i fællesskab reflekterer over egen praksis, samt deler viden og egne erfaringer med hinanden.

Tema 1: Forstør og forstærk fællesskabet

Det første inspirationsindspark (via webinar) er fra inklusionskonsulent i DGI, Dorthe Kock Ahrenkiel. Hun vil give os viden om mental sundhed og hvordan metoden ABC til Mental Sundhed kan være med til at styrke og forstørre fællesskabet i jeres forening. På webinaret får I bl.a. får konkrete tips til, hvordan I sikrer en god velkomst af nye medlemmer og I bliver inspireret til at tænke nye former for frivillighed. 

Tema 2:  Rekruttering af nye frivillige

I det andet inspirationsindspark får I viden omkring kulturelt frivillighed og tips til rekruttering af nye frivillige. Eva Mørup Mikkelsen fra Kulturelt Samråd i Skive tager afsæt i nye undersøgelser om frivillighed blandt andet fra Center for socialt frivilligt arbejde.

Program

18.30: Velkomst ved Eva Mørup Mikkelsen, Kulturelt Samråd

18.35: Speeddating: Hvad gør I for at skabe en god frivillighedskultur hos jer?

19.10: Forstør og forstærk fællesskabet. Inspirationsindspark (via webinar) ved inklusionskonsulent i DGI Dorthe Kock Ahrenkiel.

19.40: Refleksion og erfaringsudveksling i grupper

20.00: Kort pause

20.10: Rekruttering af nye frivillig? Kort inspirationsoplæg ved Eva Mikkelsen, Kulturelt Samråd Skive

20.25: Refleksioner og erfaringsudveksling i grupper

20.45: Afslutning og dialog: Er der grobund for netværk for foreningsledelse?

21.00: Tak for i aften